BIM Building Information Modelling este un concept și o metodă de lucru care permite în timp real colaborarea tuturor membrilor echipelor care iau parte la realizarea unui proiect, în toate fazele acestuia. Folosirea acestei metodei permite înţelegerea simultană a tuturor parametrilor care definesc o clădire, prin înglobarea lor într-un singur model virtual BIM. Această metodă prilejuieşte transferul liber de date între echipa noastră de arhitecţi, inginerii specializaţi, echipa de constructori şi client. Fiecare echipă are acces în timp real la datele continuu actualizate ale celorlalte echipe, obiectivul fiind acela de a reduce timpul şi costurile de lucru, cât şi de a elimina erorile de design.

Pentru PERFORMA trecerea către BIM se datorează atât unor dorințe personale, cât și unor nevoi firești: acordarea unui rol esențial creativității, eficientizarea modului de lucru, generarea unei informații reale, eliminarea completă a erorilor și creșterea calității. În procesul tradițional de proiectare, planificarea proiectului se bazează pe o documentație depusă autorităților în fazele incipiente ale proiectării clasice. Ea poartă riscul unor probleme și erori care nu pot fi anticipate din început (din cauza lipsei unui instrument care să faciliteze procesarea de informații și date complexe). În cazul implementării BIM, procesul de proiectare presupune elaborarea unor modele și scenarii încă din faza de concept, astfel încât o documentație depusă timpuriu să își poată păstra relevanța pe tot pacursul proiectării. Din aceste considerente, faza de concept capătă un rol fundamental pentru toate părțile implicate, iar proiectul în sine devine un instrument de afaceri.